Young woman smiling holding bitcoin cryptocurrency as electronic payment

หญิงสาวใช้บิตคอยและคริปโตเคอเรนซี่ ในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์